Machino coupling

  • MACA
  • MACC
MACHINO COUPLING
SIZE PART #
1 1/2" MACC-150
2" MACC-200
2 1/2" MACC-250
MATERIAL: ALUMINUM OR BRASS

MACHINO FEMALE ADAPTER
SIZE PART #
1 1/2" MACA-150
2" MACA-200
2 1/2" MACA-250